subject close

Liderlik Gelişim Programı

Grup bünyesinde bulunan şirketlerin orta ve üst düzey yöneticileri için Liderlik Gelişim Programı Ocak 2023’te hayata geçirildi.

Program ile yöneticilerin şirket stratejisi ve hedefleri doğrultusunda, liderlik beceri ve anlayışının gelişimine katkı sağlamak ve Beyçelik Liderlik Kültürünün pekiştirilmesi amaçlanıyor.


İç Koçluk Programı

Beyçelik Grup şirketlerinin tamamında çalışanlar için bir öğrenme ve gelişim aracı olarak Aralık 2021 tarihinde İç Koçluk Programı devreye alındı.

İç Koçluk Programının amacı; ilişki yönetimini iyileştirerek etkili iletişim kuran, kendi duygularını anlayıp yönetebilen başkalarının duygularını anlayıp empati kurabilen koçvari liderlik kültürünün oluşmasını sağlamaktır. İç Koçlar Danışanları ile iş, kariyer, kişisel gelişim ve kişiler arası ilişkiler gibi alanlarda birlikte çalışabiliyor. İç Koçluk görüşmelerinde Danışanın gelişim hedeflerinin desteklenmesi amaçlanıyor. İç Koçluk Programı ile çalışanların ve organizasyonun performansının artırılması ve etkili iletişim kuran, birbirinden öğrenen bir kurum kültürünün oluşması hedefleniyor.