subject close

İnsan Kaynakları Politikaları ile; Müşterilerine değer katmak, açık fikirli ve yapıcı olmak, adil ve güvenilir olmak, işini ve kendini geliştirmek değerlerini  desteleyecek geribildirim sistemleri kurmayı amaçlar.

Tüm çalışanlarının birer yetenek olduğuna inanan İnsan Kaynakları bu ilke doğrultusunda çalışanların gelişimi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitim ve gelişim programları düzenlemektedir. Etkili iletişim kuran, kendi duygularını anlayıp yönetebilen, başkalarının duygularını anlayıp empati kurabilen koçvari liderlik kültürünün oluşmasını sağlamak amacıyla İç Koçluk programı düzenlenmektedir. 

Holding şirketleri içerisinde rotasyon fırsatları yaratarak çalışanların gelişimine katkı sağlamayı hedefler.

İnsan Kaynakları düzenli olarak gerçekleştirdiği çalışan bağlılığı anketleri ile çalışanların görüş ve düşüncelerini alarak, buradan çıkan sonuçlar ile gelişim fırsatlarını belirleyerek aksiyon planlarını oluşturur.