subject close

Beyçelik Grubu Sürdürülebilirlik Politikası

 Sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak ve tüm paydaşlarımız için yarattığımız değeri sürekli olarak artırmak sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temelini oluşturmaktadır. Bu yaklaşımla, uluslararası standartlarca kabul gören bir sistematik doğrultusunda belirlediğimiz sürdürülebilirlik ana odaklarımızı ve ilgili konuların yönetimini “Sürdürülebilirlik Politikamız” ile sağlarız. Bu yönetim anlayışımıza paralel olarak, operasyonlarımızı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gözeten bir şekilde yürütmek için azami gayreti gösteririz. Bu kapsamda Beyçelik Şirketler Grubu Sürdürülebilirlik Politikası ile;

 • Müşterilerimizin beklentilerini karşılayarak memnuniyetlerini en üst seviyede tutacak kalite ve güvenlik niteliklerine sahip sürdürülebilir ürün ve hizmetler geliştirmeyi
 • Operasyonlarımızı ve paydaş ilişkilerimizi şeffaflık ve hesap verebilirlik temelli, iş etiğini sürekli olarak gözeten bir kurumsal yönetim anlayışı ile yönetmeyi
 • Önceliklerimize yönelik riskleri proaktif bir yaklaşımla sürekli olarak değerlendirerek gerekli önlemleri almayı
 • Başta tedarik zincirimiz olmak üzere tüm değer zincirimizde sahip olduğumuz iş etiği, kalite ve sürdürülebilirlik yaklaşımını yaygınlaştıracak uygulamaları hayata geçirmeyi
 • Değer zincirimizde yer alan paydaşlarımızı geliştirmeyi
 • Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme süreçlerimizi sürekli gelişim ve iyileştirme felsefesiyle yöneterek performansımızı sürekli kılmayı; iş süreçlerimizde yapay zeka uygulamalarını yaygınlaştırarak kaynakların geliştirilmesine katkı sağlamayı
 • İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında çevresel etkimizi azaltacak/asgari seviyelere düşürecek verimlilik ve iyileştirme çalışmalarını kesintisiz olarak hayata geçirmeyi
 • Kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacak operasyonel mükemmellik projelerini kesintisiz bir şekilde uygulamayı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği’ne yönelik performansımızı iyileştirmek için ulusal/uluslararası standartlar ışığında çalışmayı
 • Çalışanlar tarafından tercih edilecek bir işveren olmak için modern insan kaynakları uygulamalarımızı sürekli olarak çeşitlendirmeyi
 • Çalışanlarımıza eşit koşullar sağlarken kendilerini sürekli olarak geliştirebilecekleri fırsatları sunmayı
 • Evrensel insan hakları rehberliğinde her türlü ayrımcılığın, zorla ve zorunlu işçilik, çocuk işçilik gibi uygulamaların karşısında olmayı
 • Toplumumuzu geliştirecek ve refahına katkıda bulunacak sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeyi taahhüt ederiz.