subject close

Yeteneği Belirleme ve Değerlendirme süreci Performans Yönetimi, Kariyer Planlama ve bunları destekleyecek Ücret ve Yan Haklar Yönetimini kapsar.

Performans Yönetim Sistemi,  şirket ve bireysel performansın ölçümlendiği bir sistemdir. Performans Yönetimi sürecinde amaçlanan; özgün ve bütünsel bakış açısı ile ölçülebilir bir sistem oluşturmak, başarıyı adil ve  gerçekçi şekilde ölçümleyip gelişimi desteklemektedir. Performans Yönetimi sonuçları; gelişim planlama, ücret yönetimi ve kariyer planlama süreçlerini desteklemektedir.

Kariyer Planlama ve Gelişim Yönetimi çerçevesinde, adil değerlendirilecek ve herkese eşit fırsat yaratacak şekilde her bir çalışan için potansiyeli ve performansı göz önünde bulundurularak kariyer ve gelişimi için planlama yapılır. Yıl boyunca takip edilen bu süreç ile kritik pozisyonlar için yedekleme, potansiyel havuzu oluşturma, terfi ve rotasyon süreçleri etkin bir şekilde yürütülür.

Ücret ve Yan Haklar Yönetiminde şirket stratejilerini destekleyen, rekabetçi ve adil bakış açısıyla işin boyutu ve sektörün yapısına uygun olarak değerlendirme yapılır, belirlenen iş kademelerine göre ücret sistemleri oluşturulur. Bireysel bazlı ücretler; bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, ekonomik göstergeler, şirketin ödeyebilme gücü ve şirket içi denge doğrultusunda,  yılda bir kez  değerlendirilip gözden geçirilmektedir.