subject close

“Kazandıklarını paylaşma” ilkesi Holding''in sosyal sorumluluğunun temel çerçevesini oluşturmaktadır. Bu ilkeden hareketle Holding; eğitim, spor ve sanat alanlarındaki faaliyetlere doğrudan veya dolaylı olarak destek olmaktadır.

Holding tüm aldığı kararlarda  çalışanlarına paydaşlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, ortaklarına ve bulunduğu çevreye karşı sorumlu  davranma prensibiyle çalışır. Bu doğrultuda oluşturduğu projelerle topluma katkı sağlamayı amaçlar.