subject close

Beyçelik Holding İnsan Kaynakları Politikası

Beyçelik Grup şirketleri, vizyonu, misyonu, sahip olduğu değerleri ve etik ilkeleri doğrultusunda; değişimi hedefleyen, değer katmayı amaçlayan, şeffaf, verimli ve gelişim odaklı bir İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışını benimser.

Beyçelik, değerli yetenekleri bünyesine kazandırırken, açık pozisyonlar için yetenek ve kişisel özellikler bakımından en uygun olan adayları işe alım sürecine almayı hedefler. Beyçelik, şirketlerini başarıya taşıyan en değerli unsurun çalışanları olduğuna inanır. Yeni mezunlara ve sektör tecrübesine sahip adaylara kariyer fırsatı sunar. Beyçelik insan kaynağının öneminin bilinci ile çalışanlarının gelişimine değer katmak amacıyla çalışır. Çalışanlarına gerek kişisel becerilerini gerekse de iş becerilerini geliştirecek eğitimler düzenler, kendilerini geliştirmeleri için teşvik eder, uygun ortamı sağlar.

Kurumun değerlerini, etik ilkelerini ve yasaları temel alarak tüm insan kaynakları uygulamalarında kapsayıcılığı ve fırsat eşitliğini gözetir. Çalışanları arasında yaş, ırk, cinsiyet, inanç, dil, din, uyruk, medeni durum, cinsel tercih, kıdemlilik, siyasi görüş, askerlik durumu, engellilik esasında ayırım yapmaz. Bu anlayışı işe alma, yerleştirme, terfi, iş akdinin feshi, geri çağırma, transfer, izin, ücret ve eğitim gibi tüm koşullarda uygular. İşyerinde sözlü ve fiili tacize hiçbir şekilde müsaade etmez.

Çalışanlarının iş sağlığını ve güvenliğini önemseyen Beyçelik, bu doğrultuda İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun güvenli bir çalışma ortamı sağlar.

Tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken, çevre ve topluma karşı duyarlı bir insan kaynakları yapısı oluşturmayı hedefler.