subject close

Beyçelik Holding İnsan Kaynakları süreçlerinin temelini şirket vizyon, misyon ve stratejisi oluşturur. Şirket stratejilerini destekleyen 3 ana İnsan kaynakları sürecimiz;

  • Yetenek Kazanımı
  • Yeteneği Belirleme ve Değerlendirme
  • Yeteneği Geliştirme ve Elde Tutma

Beyçelik Holding’te çalışanlarımızın yetkinliklerini ve teknik donanımlarını yükseltmeyi amaçlarız. Çalışanlarımızın ve potansiyel çalışanlarımızın 5 ana yetkinliğe sahip olmasını bekleriz.

  • Kalite Odaklılık
  • İş Birliği
  • Sürekli Öğrenme ve Gelişim
  • Uyum Sağlama ve Esneklik
  • Liderlik

Bütün çalışanlarımızı belirlenen ölçülebilir kriterlerle değerlendirir, herkese eşit fırsat yaratmaya çalışırız. Holding’in temel değerleri olan müşterilerine değer katmak, açık fikirli ve yapıcı olmak, adil ve güvenilir olmak, işini ve kendini geliştirmek prensiplerini benimseyecek ve kurumun vizyonuna katma değer sağlayacak yeni yetenekleri aramıza katmayı hedefleriz.